ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัล ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัล
ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

เหรียญทอง วิชา คณิตฯ เด็กชายสรสิช หรรษพลางกูร ชั้น ป.6
เหรียญทองแดง วิชา คณิตฯ เด็กชายจตุพล นิลมาศ ชั้น ป.6

เหรียญทอง วิชา วิทย์ เด็กชายนวพล แซ่ชั้น ชั้น ป.6
เหรียญเงิน วิชา วิทย์ฯ เด็กหญิงกันตยา จุลเพชร์ ชั้น ป.6
เหรียญเงิน วิชา วิทย์ฯ เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ รักษ์รอด ชั้น ป.6
เหรียญเงิน วิชา วิทย์ฯ เด็กหญิงศิริวิมล อินทรักษ์ ชั้น ป.6
เหรียญเงิน วิชา วิทย์ฯ เด็กหญิงคริสติน่า เชียร์ริ่ง ชั้น ป.5
เหรียญเงิน วิชา วิทย์ฯ เด็กหญิงปานกมล ชูพันธ์ ชั้น ป.5
เหรียญเงิน วิชา วิทย์ฯ เด็กชายศุภณัฐ จำปาอูบ ชั้น ป.4
เหรียญทองแดง วิชา วิทย์ เด็กชายภูมิเทพ สิงหบำรุง ชั้น ป.6
เหรียญทองแดง วิชา วิทย์ เด็กหญิงณิชมน พริ้มเพรา ชั้น ป.5
เหรียญทองแดง วิชา วิทย์ เด็กชายวินภัทร คล้ายทอง ชั้น ป.5
เหรียญทองแดง วิชา วิทย์ เด็กชายศรุต ศรีบุญยัง ชั้น ป.5

นักเรียนที่ได้เหรียญทองและเหรียญเงิน ได้ไปสอบต่อรอบสองค่ะ

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,01:16   อ่าน 340 ครั้ง