ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรับฟังประชุมชี้แจง นโยบายงานการศึกษาเอกชนผ่าน VDO Conference
โรงเรียนจงฮั้ว ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference “การชี้แจงสร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชน” นำทีมโดย ... 
ผอ.สุทนต์ มณีฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
คุณครูอรสา พัฒน์ตลอด หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
คุณครูอรุณี จินตคณาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล
คุณครูเบญจมาส ศรเพ็ชร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
คุณครูนิตยา รอดคล้ายขลิบ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
คุณครูสุรีวรรณ. แซ่โค้ว หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1
คุณครูฐิติมา อ่อนแก้ว หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,22:31   อ่าน 259 ครั้ง