ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เกียรติบัตรเด็กดีศรีจงฮั้ว ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
ผอ. สุทนต์ มณีฉาย คุณครูอรสา พัฒน์ตลอด หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คุณครูเบญจมาส ศรเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีจงฮั้ว ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติ ทำความดีอย่างสม่ำเสมอ ขอให้นักเรียนรักษาคุณความดีนี้สืบต่อไปค่ะ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,21:40   อ่าน 483 ครั้ง