ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอำลาตำแหน่งประธานสภานักเรียน ปี 2562

28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีกิจกรรมอำลาตำแหน่งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2562 โดย ผอ.สุทนต์ มณีฉาย ได้มอบเกียรติบัตร และช่อดอกไม้ ได้แก่

เด็กชายกวิน ก้อนทิพย์ ประธานสภานักเรียน
เด็กหญิงศิริวิมล อินทรักษ์ รองประธานสภานักเรียน
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ รักรอด เลขานุการ
เด็กหญิงกันตยา จุลเพ็ชร หัวหน้าประชาสัมพันธ์
เด็กหญิงพิชชาพร สอนเพ็ชร ประชาสัมพันธ์
เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วอำรัตน์ ประชาสัมพันธ์
เด็กหญิงอภิสรา แป้นแก้ว ประชาสัมพันธ์
เด็กชายวินภัทร คล้ายทอง หัวหน้าสารวัตรนักเรียน
เด็กหญิงโรจน์ศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
เด็กชายวงศ์ระพี มีดี ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
เด็กหญิงเวทิตา วันชัย เหรัญญิก

หลังจากนั้น ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้มอบของที่ระลึก และช่อดอกไม้แก่สภานักเรียน ปี 2562 เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในการทำงานที่ดีค่ะ


โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,21:30   อ่าน 439 ครั้ง