ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2563
27 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 2563 โรงเรียนจงฮั้ว ผอ.สุทนต์ มณีฉาย ได้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคนแรก หลักจากนั้นได้มีคณะครู นักเรียน มาทยอยลงคะแนนเสียงกันเรื่อยๆ ปิดหีบ เวลา 12.40 น. ผลคะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนจงฮั้ว อย่างเป็นเอกฉันท์ โปร่งใส และเป็นประชาธิปไตย 
เสียงคะแนน อันดับ 1 ได้แก่ เบอร์ 3 เด็กชายวินภัทร  คล้ายทอง    237 คะแนน
                 อันดับ 2 ได้แก่ เบอร์ 2 เด็กหญิงปานกมล  ชูพันธ์       82 คะแนน
                
อันดับ 3 ได้แก่ เบอร์ 1 เด็กหญิงนิภรดา  กระบิน         61 คะแนน
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,21:15   อ่าน 444 ครั้ง