ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมงานเลี้ยงเทพปุนเถ้ากง
       24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสุทนต์ มณีฉาย ตัวแทนคณะครู นักเรียนชุดการแสดง จำนวน 2 ชุด ร่วมงานเลี้ยงเทพปุนเถ้ากง ณ ศาลาประชาคมจงฮั้ว ซึ่งนักเรียนแสดงได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมกุศลสงเคราะห์แห่งอำเภอบ้านนาสาร
       คุณยี่ก้ำ ตั้งสถาพร ประธานคณะกรรมการสมาคมกุศลสงเคราะห์แห่งอำเภอบ้านนาสาร ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนจงฮั้ว จำนวน 10,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,21:04   อ่าน 203 ครั้ง