ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ม.ค. 63 ทัศนศึกษา ป.1-3
บ้านสวนการะเกด
16 ม.ค. 63 งานวันครู
ชุดไทย ชุดสุภาพ โรงเรียนเวียงสระ
12 ม.ค. 63 นักเรียนชั้น ป.6 สอบนานาชาติ
โรงเรียนเวียงสระ ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ
วัดนาสาร
10 ม.ค. 63 ทัศนศึกษา ป.4-6
บ้านสวนการะเกด ฝ่ายวิชาการ
10 ม.ค. 63 ทัศนศึกษา อ.3
ฮักวิลเลจน์ อำเภอกาญจนดิษฐ์
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนจงฮั้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสมาสต์
โรงเรียนจงฮั้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 ธ.ค. 62 แข่งจินตคณิต
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายวิชาการ
11 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62 สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 4
โรงเรียนจงฮั้ว ฝ่ายวิชาการ
09 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 หมักผมกำจัดเหานักเรียน
โรงเรียนจงฮั้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป
04 ธ.ค. 62 ถึง 05 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนจงฮั้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 พ.ย. 62 ค่ายลูกเสือ ป.1-3
โรงเรียนจงฮั้ว ฝ่ายวิชาการ
27 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.4-6
กองร้อยตระเวณชายแดนที่ 417 ฝ่ายวิชาการ
25 พ.ย. 62 พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 พ.ย. 62 ศึกษานอกสถานที่ระดับปฐมวัย
ฝ่ายปฐมวัย
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
08 พ.ย. 62 ประชุมกรรมการบริหารภาคี 4 ฝ่าย
งานธุรการ
01 พ.ย. 62 ถึง 30 พ.ย. 62 ติว O-NET ป.6
ฝ่ายวิชาการ
29 ต.ค. 62 เปิดเรียนภาคที่ 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
28 ต.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 ต.ค. 62 ถึง 25 ต.ค. 62 อบรม ICT
เสื้อชมพู เสื้อแดง บุคลากร
23 ต.ค. 62 กิจกรรมวันปิยมหาราช
ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร บุคลากร
23 ต.ค. 62 อบรมจินตคณิต

บุคลากร
01 เม.ย. 62 ถึง 10 พ.ค. 62 นักเรียนปิดภาคเรียน
29 มี.ค. 62 แจ้งผลการประเมินและปิดภาคเรียน
โรงเรียนจงฮั้ว
20 มี.ค. 62 พิธีรับวุฒิบัตรชั้นอนุบาล 3 และ ป.6
ศาลาสมาคมจงฮั้ว อำเภอบ้านนาสาร
15 มี.ค. 62 งานวันปิดภาคเรียน 2561
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
07 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 ประเมินผลการพัฒนาการ ระดับปฐมวัย
ฝ่ายปฐมวัย
05 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 6 และสอบปลายภาค
ฝ่ายวืชาการ
15 ก.พ. 62 งานประจำปีจงฮั้วสามัคคี 2562
ศาลาสมาคมจงฮั้ว อำเภอบ้านนาสาร
01 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนจงฮั้ว
25 ม.ค. 62 ทัศนศึกษา ระดับ ป.1-3
ทัศนศึกษา ระดับ ป.1-3
จังหวัดกระบี่
21 ม.ค. 62 ถึง 23 ม.ค. 62 สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 5
สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 5
ฝ่ายวิชาการ
18 ม.ค. 62 ทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย
อำเภอกาญจนดิษ ฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 ม.ค. 62 ทัศนศึกษา ระดับ ป.4-6
จังหวัดกระบี่
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 28 ธ.ค. 61ครับมีกิจกรรมดังนี้
08.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
10.30 น. นักเรียนแข่งกีฬาพื้นบ้าน
11.30 น. นักเรียนแลกของขวัญ สังสรรค์ในห้องและ
ทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. เรียนตามปกในภาคบ่าย
โรงเรียนจงฮั้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสมาสต์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
19 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.4-6
กองบิน 7 โรงเรียนจงฮั้้ว
11 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 สอบจุดปะสงค์ครั้งที่ 1
นักเรียนประถมศึกษา สอบจุดประสงค์ครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น
โรงเรียนจงฮั้ว ฝ่ายวิชาการ